Regulamin

profesjonalne prasowanie zgierz

1. Przed oddaniem prasowania należy zapoznać się z regulaminem.
2. Rzeczy, które będą dostarczone do firmy … i wyprasowane muszą być czyste.
3. Usługę można zamówić drogą telefoniczną lub elektronicznie poprzez Facebook, email.
4. Przed oddaniem prasowania należy poinformować o wszelkich brakach i uszkodzeniach.
5. Przed oddaniem odzieży należy dokładnie oczyścić kieszenie.
6. Przed oddaniem prasowania do firmy ilość pozostawionych rzeczy będzie dokładnie przeliczona.
7. Klient powinien poinformować o wadliwości tkanin, które podczas prasowania kurczą się bądź rozbijają.
8. Płatność do uzgodnienia gotówką przy odbiorze.
9. Jeżeli zobaczmy jakąkolwiek wadę od razu zaprzestajemy pracy i niezwłocznie informujemy Klienta o danej sytuacji.
10. Za odzież oraz pozostałe rzeczy bez oznakowania producenta, firma … i wyprasowane nie ponosi odpowiedzialności.
11. Uwzględniamy reklamacje zgłoszone tylko podczas odbioru rzeczy. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.
12. Z chwilą uszkodzenia rzeczy Klient ma prawo do zadośćuczynienia w kwocie równej wartości tej rzeczy, jednak nieprzekraczającej dziesięciokrotności ceny za usługę.
13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
14. Firma … i wyprasowane ma prawo do odmówienia usługi.
15. Decydując się na korzystanie z naszych usług oznajmiasz tym samym, że zapoznałeś się i akceptujesz powyższy regulamin.